Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility knowledgebase.co.il - מונחים - קטגוריה - מחשבים כללי - מה זה API
אתם צופים ב: מה זה API

מונחים מומלצים

מה זה API

  • API
  • API (ממשק תכנות יישומים)

    API היא מערכת כללים המציינת כיצד שתי תוכנות צריכות לתקשר זו עם זו. זוהי דרך לתוכנית אחת לגשת לפונקציונליות של תוכנית או שירות אחר. ניתן להשתמש בממשקי API כדי לאפשר לתוכנות שונות לתקשר זו עם זו, או כדי לאפשר לתוכנית אחת לגשת לפונקציונליות של שירות או מסד נתונים.

    ממשקי API מורכבים בדרך כלל מקבוצה של פונקציות או שיטות שניתן לקרוא להן על ידי תוכנית, יחד עם הפרמטרים שהפונקציות או המתודות מצפות להם והערכים שהם מחזירים. ניתן להשתמש בממשקי API כדי לאפשר לתוכנית לבצע מגוון רחב של משימות, כגון גישה לנתונים ממסד נתונים או שירות אינטרנט, או שליטה בהתקני חומרה כמו מדפסות או מצלמות.

    ניתן להשתמש בממשקי API במגוון הקשרים, כולל פיתוח אתרים, פיתוח אפליקציות לנייד ושילוב מערכות. הם כלי חשוב לאפשר לתוכנות שונות לעבוד יחד ולשתף נתונים ופונקציונליות.

    עליכם להתחבר על מנת להגיב בעמוד זה.