Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility knowledgebase.co.il - הצהרת פרטיות
הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות

* מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.


ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של knowledgebase.co.il - אתר המדריכים והידע הישראלי.

במדיניות פרטיות זו, נסביר כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו מקבלים או אוספים, אודות הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט שלנו - knowledgebase.co.il.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר באופן מיידי.

 

כללי
מדיניות פרטיות זו הינה מחייבת ותחול בכל פנייה לאתר, צפייה וגלישה בתכנים, העלאת תכנים ו/או כל שימוש אחר באתר או תוצריו, על ידי כל אדם ואמצעות כל אמצעי (להלן "שימוש" ו-"המשתמשים באתר").


אין אנו מתחייבים בשום צורה, לרבות חוקית, להסכים למסירה, איסוף הפקה או כל שימוש אחר במידע.

בכל גלישה או שימוש אחר בכל תצורה באתר, הינך מסכים מרצונך החופשי למדיניות פרטיות זו במלואה ולשמירת, מסירת והפקת המידע, עיבוד המידע, העברת המידע ולכל שימוש אחר במידע כפי שמפורט במסמך מדיניות זו.

בכל גלישה או שימוש באתר, הינך מצהיר כי גילך הינו לפחות 18 שנים, או שאתה משתמש באתר תחת אישורו של אחד מהוריך (או אפוטרופוס אשר הינו אחראי עליך) ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.

במידה וישנן שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צרו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.


סוג המידע שנאסף

פרטים חובה להזנה:

במסגרת ההרשמה לאתר יהא עליך להזין שם משתמש מבוקש וכתובת דואר אלקטרוני אשר תשתמש להתחברות לאתר ועל מנת שתוכל להשתמש במלוא המאפיינים הקיימים עבור משתמשים מחוברים באתר.

פרטים שאינם חובה להזנה:
שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, מגדר, תיאור אישי.


שימוש במידע שנאסף אודותיך

במידע שיסופק על ידך, נשתמש על מנת ליצור עמך קשר, שליחת הודעות רשימת תפוצה, מיילים לאיפוס סיסמה וכדומה.
כמו כן, מידע אודות תגובות, דיווחים, סטטיסטיקת ביקור בעמודים באתר, מועדפים וכדומה יישמרו לטובת סטטיסטיקות באתר, עוגיות (Cookies).
אנו נשתמש במידע אך ורק במסגרת האתר ולטובת סטטיסטיקות ולא לכל מטרה או עניין אחר.
אנו לעולם לא נמכור את פרטי המשתמשים שלנו לגורם צד ג'.

להרחבה אודות עוגיות (Cookies) אנא עברו לקישור הבא:  עוגייה (אינטרנט)


העברת מידע לצד ג':

לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכדי לתמוך ולהפעיל את האתר, ייתכן שנעביר מידע אודותיך על פי בקשה וצו מבית משפט לגורמים המוסמכים לכך.

ייתכן שנעביר מידע לצד ג', גם במקרים אלו:

  • במקרה של הפרה של תנאי שימוש באתר, או במקרה שתבצע פעולות המנוגדות לדין.
  • במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבניינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, אשר מורה לנו למסור את המידע.
  • במקרה של שינוי בעלות של האתר, או במקרה של מיזוג של האתר עם גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.


הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם:

  • גורמים שייחשפו לפרטים שתפרסם באתרים (למשל בתגובות).
  • גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו, יורו להעניק להם גישה למידע.
  • כל גורם שירכוש את פעילות האתר, או יתמזג עם הנהלת האתר, ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.
  • בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו.

 

דיוור ישיר

אנחנו נשתמש בפרטי הקשר שתזין (בהרשמה לאתר, בהעלאת ופרסום תכנים מטעמך, או בכל מקרה אחר שבו תזין פרטי התקשרות), כדי לשמור איתך על קשר, להציע ולשלוח לך הצעות ותכנים שיווקיים מגורמים שונים, דיוור ישיר, ניוזלטרים, עדכונים, דברי פרסומת וכן כדי להודיע לך הודעות שונות בקשר לשירותים ולאתרים (להלן – "דיוור").

את הדיוור נשלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני.

אם אינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי, באפשרותך לפנות אלינו ולבקש להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת דואר אלקטרוני שתישלח אליך, או באמצעות ביטול האפשרות דרך עמוד פרופיל המשתמש שלך, ואנחנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך, לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.


הזכויות שלך במידע   

הזכות לעיין במידע
הינך זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.
באפשרותך לצפות במידע תחת הפרופיל האישי שלך באתר.

הזכות לתיקון מידע
אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.

למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק.

הזכות לבטל הסכמה
הינך זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר.

זכויות נוספות בקשר למידע 
ייתכן שהינך זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.
גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני: .PPA@justice.gov.il


אבטחה והגנת מידע
אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע ומשפרים את רמת האבטחה באופן עקבי. עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתרים.       

כל שימוש באתר, בתכנים שהועלו לאתר ובתכנים הקשורים בהם - עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למכשיר בו הינך משתמש, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. השימוש באתר, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתר או בתכנים קשורים בו, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך, להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה לבחירתך מספקים, לפני כל שימוש באתרים ובשירותים.


Cookies, מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים
האתר כולל ועושה שימוש ב"עוגיות" ("Cookies"), ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתר.

עוגייה (על פי האקדמיה ללשון העברית: קוּקִית[1]; באנגלית: Cookie, ומונח זה נפוץ גם בעברית) היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה. לעיתים, גם אתרים שאינם האתר שיצר את העוגייה יכולים להשתמש בה. ( ויקיפדיה )

ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.

חלק מה-Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.

חלק מה-Cookies והמערכות הנוספות שפועלות באתר, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצד שליש, עושה ב-Cookies, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות
ייתכן ואנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, והינך מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. במידה ויערכו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תאריך העדכון האחרון יופיע בתחתית המסמך הזה. אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.

 

מחיקת Cookies והפסקת השימוש בהן:

באפשרותך למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.  יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies, יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהאתר, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת Cookies תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם שתוכל להשתמש במאפיינים הנוספים באתר השמורים למשתמשים מחוברים בלבד. לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies, ולאפשרויות השונות לנטרול או  מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש:

דפדפן Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw

https://support.microsoft.com/he-il/microsoft-edge/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-cookie-%D7%91-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

דפדפן Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/he/kb/מחיקת עוגיות

דפדפן Apple Safari:    
https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

קביעת הגדרות Cookies באתרים:

הינך יכול לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יופעלו במהלך השימוש שלך באתרים, ואילו Cookies אתה מסרב לקבל.

לקביעת והתאמת הגדרות הקוקיז באתרים, לפי העדפותיך, הקלק כאן:

http://optout.networkadvertising.org

תאריך עדכון אחרון:
22/10/2022