Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility knowledgebase.co.il - מדריכים - קטגוריה - Linux - Ubuntu
בLinux - Ubuntu ישנם 16 מדריכים

מציג 1 עד 10 מתוך 16 תוצאות (עמוד 1 מתוך 2)

רשימת קטגוריות

מדריכים מומלצים

במדריך זה נלמד איך להעביר קבצים בעזרת rsync.rsync הוא כלי שורת פקודה לסנכרון קבצים וספריות בין שני מיקומים. הוא משמש בדרך כלל לגיבוי קבצים, סנכרון קבצים בין שרתים והעברת קבצים לשרתים מרוחקים וממנו.להלן התחביר הבסיסי לשימוש ב-rsync:rsync options source des...

במדריך זה נלמד איך כיצד לחפש חבילות זמינות משורת הפקודה ב-Ubuntu.על מנת לבצע חיפוש ולהציג רשימה של כל החבילות הקיימות ב-Ubuntu, הקלידו את הפקודה הבאה: apt-cache search .שימו לב שהנקודה בסוף היא חובה על מנת להציג את הרשימה המלאה.פלט חלקי לדוגמא (הרשימה מכי...

במדריך זה נלמד איך לשמור פלט  של פקודה לקובץ ב-Ubuntu.ניתן להשתמש בתחביר הבא כדי לשמור את הפלט של פקודה לקובץ ב-Ubuntu. הפקודה מבצעת הפניה של הפלט (stdout) לקובץ:command > /path/to/filename.txtלדוגמה, אם ספריית העבודה הנוכחית היא /var/www ואתם רוצים לשמור...

במדריך זה נלמד איך לפתוח קובץ Zip מה-Terminal ב-Ubuntu.פקודה בשימוש:unzipראשית עלינו לוודא כי ה-Utility שמאפשר פתיחת קבצי zip מותקנת.לפני שנעשה זאת, יש לבצע עדכון לממערכת ההפעלה על ידי הפקודה:sudo apt updateלאחר מכן נתקין את הUtility על ידי הרצת הפקודה:su...

במדריך זה נלמד איך להתקין fail2ban ב-Ubuntu.הקלידו את הפקודה הבאה כדי להתקין fail2ban:sudo apt install fail2banאשרו את ההתקנה בעזרת בחירה ב-Y במהלך ההתקנה:Do you want to continue? [Y/n]פלט מלא:root@knowledgebase:~# apt install fail2ban Reading package li...

במדריך זה נלמד איך להסיר לחלוטין חבילה או יישום ב-Ubuntu.הקלידו את הפקודה autoremove כדי להסיר לחלוטין חבילה או יישום ב-Ubuntu.sudo apt-get --purge autoremove packagenameלדוגמא, הפקודה לעיל תסיר את החבילה שצוינה יחד עם התלות המותקנות בחבילה זו, כמו גם את ...

במדריך זה נלמד איך לנקות היסטוריה ב-Ubuntu.הפקודה history מאפשרת צפייה בפקודות הקודמות שהיו בשימוש.דוגמא:root@knowledgebase:~# history 1 mkdir kb 2 cd kb/ 3 ll 4 mkdir folder_name 5 mv folder_name/ new_folder_name ...

במדריך זה נלמד איך לקבל רשימה של כל החבילות המותקנות ב-Ubuntu.הקלידו בפקודה הבאה כדי לקבל רשימה של כל החבילות המותקנות ב-Ubuntu.פקודה זו תעבוד על Ubuntu גרסאות 14.04 ומעלה.apt list --installedדוגמא לפלט: root@knowledgebase:/var/www# apt list --installe...

במדריך זה נלמד איך למחוק ספרייה לא ריקה ב-Ubuntu.נתונה התיקייה הבאה המכילה מספר קבצים.root@knowledgebase:~/kb/sample# ll total 8 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 12 05:30 ./ drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 12 05:30 ../ -rw-r--r-- 1 root root ...

במדריך זה נלמד איך להתקין עדכונים באמצעות שורת הפקודה ב-Ubuntu.על מנת לשדרג את כל החבילות המותקנות כעת במערכת לגרסאות האחרונות הזמינות שלהן מבלי להוסיף או להסיר דבר, השתמשו בשתי הפקודות הבאות:ראשית התחילו על ידי עדכון רשימת החבילות באמצעות הפקודה הבאה:sud...