Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility knowledgebase.co.il - מדריכים - קטגוריה - Linux - Ubuntu - כיצד להעתיק את התוכן של תיקיה לתיקיה אחרת ב-Terminal ב-Ubuntu
אתם צופים ב: כיצד להעתיק את התוכן של תיקיה לתיקיה אחרת ב-Terminal ב-Ubuntu

כיצד להעתיק את התוכן של תיקיה לתיקיה אחרת ב-Terminal ב-Ubuntu

במדריך זה נלמד איך להעתיק את התוכן של תיקיה לתיקיה אחרת ב-Terminal ב-Ubuntu.


פקודה בשימוש:

cd


ניתן להשתמש בפקודה cp כדי להעתיק קבצים באופן מקומי מספריה אחת לאחרת.

לדוגמה, אם ברצונכם להעתיק את התוכן של תיקיית המקור לתיקיית היעד בספריית העבודה הנוכחית שלכם, הקלידו את הפקודה הבאה:

cp -a source/. destination/

האפשרות -a מבצעת העתקת קבצים באופן רקורסיבי, תוך שמירה על תכונות הקובץ כגון timestamp.

 סמל הנקודה (.) בסוף נתיב המקור מאפשר להעתיק את כל הקבצים והתיקיות, כולל כאלו שמוסתרים.

לדוגמה, אם ספריית העבודה הנוכחית היא /var/www ורוצים להעתיק את התוכן של תיקיית הנכסים לתיקיית הגיבוי, הקלידו את הפקודה הבאה:

cp -a assets/. backup/

לחלופין, אפשר לספק נתיב מוחלט כך:

cp -a /var/www/assets/. /var/www/backup/

לשתי הפקודות תהיה אותה השפעה, מכיוון שספריית העבודה הנוכחית אינה משנה כאשר משתמשים בנתיב מוחלט.

כל נתיב שמתחיל עם לוכסן קדימה / הוא נתיב מוחלט.

עליכם להתחבר על מנת להגיב בעמוד זה.