Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility knowledgebase.co.il - מונחים - קטגוריה - כללי - מה זה Argument
אתם צופים ב: מה זה Argument

מונחים מומלצים

מה זה Argument

טיעון הוא קבוצה של הצהרות (הנקראות הנחות) המוצגות כתמיכה לאמירה אחרת (הנקראת המסקנה). במילים אחרות, טיעון הוא סיבה או מערכת של נימוקים שניתנו כדי לתמוך או להצדיק טענה או אמונה מסוימת.

לדוגמה:

הנחה 1: כל הכלבים הם יונקים.
הנחה 2: פידו הוא כלב.
מסקנה: לכן, פידו הוא יונק.

בדוגמה זו, שני הנחות היסוד (כל הכלבים הם יונקים ופידו הוא כלב) משמשות לתמיכה במסקנה (פידו הוא יונק).

במובן הרחב יותר, טיעון יכול להתייחס גם לדיון או דיון שבו שני אנשים או יותר מציגים דעות מנוגדות בנושא מסוים. בהקשר זה, המטרה של ויכוח היא לשכנע אחרים לקבל נקודת מבט מסוימת.


בעולם המחשוב:

לפעמים מקוצר בשם arg, בהתייחס לתכנות או לשורת הפקודה ארגומנט הוא ערך שמועבר לפקודה, פונקציה או שגרה. בדוגמה למטה, "myfile.txt" הוא הארגומנט של פקודת העריכה.

edit myfile.txt

בדוגמה לעיל, ניתן להוסיף ארגומנטים או מתגים נוספים לפקודה כדי לבצע פונקציות נוספות. לדוגמה, הוספת "b/" לסוף הפקודה תאלץ את פקודת העריכה להיפתח במצב מונוכרום.

עליכם להתחבר על מנת להגיב בעמוד זה.