Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility knowledgebase.co.il - מדריכים - קטגוריה - Linux - Ubuntu - איך להעביר קבצים בעזרת rsync
אתם צופים ב: איך להעביר קבצים בעזרת rsync

איך להעביר קבצים בעזרת rsync

במדריך זה נלמד איך להעביר קבצים בעזרת rsync.


rsync הוא כלי שורת פקודה לסנכרון קבצים וספריות בין שני מיקומים. הוא משמש בדרך כלל לגיבוי קבצים, סנכרון קבצים בין שרתים והעברת קבצים לשרתים מרוחקים וממנו.

להלן התחביר הבסיסי לשימוש ב-rsync:

rsync options source destination

כמה אפשרויות נפוצות עבור rsync כוללות:

a-: מייצג "ארכיון" ומשמר את המבנה והתכונות של קבצי המקור והספריות.
v-: מייצג "verbose" (מילולי) ויציג מידע התקדמות מפורט במהלך ההעברה.
z-: מאפשר דחיסה במהלך ההעברה כדי לחסוך ברוחב פס.
h-: מציג גדלי קבצים הניתנים לקריאה על ידי אדם בפלט.


הנה דוגמה לשימוש ב-rsync כדי לסנכרן את הספרייה המקומית /src/ עם הספרייה המרוחקת /dst/ בשרת:

rsync -avz /src/ user@server:/dst/

פעולה זו תעביר את כל הקבצים והספריות מ-/src/ אל /dst/ בשרת המרוחק, תוך שמירה על תכונות הקובץ והצגת מידע התקדמות מפורט במהלך ההעברה.

ישנן אפשרויות רבות נוספות ותרחישי שימוש מתקדמים עבור rsync, לכן מומלץ לעיין בתיעוד rsync לקבלת מידע נוסף.

עליכם להתחבר על מנת להגיב בעמוד זה.