Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility knowledgebase.co.il - אינדקס המדריכים הישראלי - דף הבית

מדריכים אחרונים

במדריך זה נלמד איך להעביר קבצים בעזרת rsync.rsync הוא כלי שורת פקודה לסנכרון קבצים וספריות בין שני מיקומים. הוא משמש בדרך כלל לגיבוי קבצים, סנכרון קבצים בין שרתים והעברת קבצים לשרתים מרוחקים וממנו.להלן התחביר הבסיסי לשימוש ב-rsync:rsync options source des

 • 30/12/2022
 • 694

במדריך זה נלמד איך להציג הפרשי זמן בעזרת פונקצית time בשפת pythonimport time time_one = int(time.time()) print(time_one) time.sleep(10) time_two = int(time.time()) print(time_two) diff = round(((time_two-time_one)/60),1) print(dif

 • 30/12/2022
 • 672

במדריך זה נלמד איך כיצד לחפש חבילות זמינות משורת הפקודה ב-Ubuntu.על מנת לבצע חיפוש ולהציג רשימה של כל החבילות הקיימות ב-Ubuntu, הקלידו את הפקודה הבאה: apt-cache search .שימו לב שהנקודה בסוף היא חובה על מנת להציג את הרשימה המלאה.פלט חלקי לדוגמא (הרשימה מכי

 • 14/11/2022
 • 664

במדריך זה נלמד איך לשמור פלט  של פקודה לקובץ ב-Ubuntu.ניתן להשתמש בתחביר הבא כדי לשמור את הפלט של פקודה לקובץ ב-Ubuntu. הפקודה מבצעת הפניה של הפלט (stdout) לקובץ:command > /path/to/filename.txtלדוגמה, אם ספריית העבודה הנוכחית היא /var/www ואתם רוצים לשמור

 • 14/11/2022
 • 745

במדריך זה נלמד איך לפתוח קובץ Zip מה-Terminal ב-Ubuntu.פקודה בשימוש:unzipראשית עלינו לוודא כי ה-Utility שמאפשר פתיחת קבצי zip מותקנת.לפני שנעשה זאת, יש לבצע עדכון לממערכת ההפעלה על ידי הפקודה:sudo apt updateלאחר מכן נתקין את הUtility על ידי הרצת הפקודה:su

 • 14/11/2022
 • 977

במדריך זה נלמד איך להתקין fail2ban ב-Ubuntu.הקלידו את הפקודה הבאה כדי להתקין fail2ban:sudo apt install fail2banאשרו את ההתקנה בעזרת בחירה ב-Y במהלך ההתקנה:Do you want to continue? [Y/n]פלט מלא:root@knowledgebase:~# apt install fail2ban Reading package li

 • 12/11/2022
 • 701

במדריך זה נלמד איך להסיר לחלוטין חבילה או יישום ב-Ubuntu.הקלידו את הפקודה autoremove כדי להסיר לחלוטין חבילה או יישום ב-Ubuntu.sudo apt-get --purge autoremove packagenameלדוגמא, הפקודה לעיל תסיר את החבילה שצוינה יחד עם התלות המותקנות בחבילה זו, כמו גם את

 • 12/11/2022
 • 779

במדריך זה נלמד איך לנקות היסטוריה ב-Ubuntu.הפקודה history מאפשרת צפייה בפקודות הקודמות שהיו בשימוש.דוגמא:root@knowledgebase:~# history 1 mkdir kb 2 cd kb/ 3 ll 4 mkdir folder_name 5 mv folder_name/ new_folder_name

 • 12/11/2022
 • 721
סה"כ מדריכים

80

סה"כ מונחים

59

סה"כ תגובות

1

סה"כ צפיות

40859

מונחים אחרונים

הפקודה cat היא כלי שקורא קבצים ברצף, כותב את תוכנם לפלט הסטנדרטי. ניתן להשתמש בו כדי להציג את התוכן של קובץ אחד או יותר, לשרור קבצים ולהפנות פלט לקבצים אחרים.הנה כמה דוגמאות לשימוש נפוצות של פקודת החתול:כדי להציג את התוכן של קובץ, אתה יכול להשתמש בפקודה c

 • 31/12/2022
 • 749

פקודת topהפקודה top היא כלי עזר בלינוקס שמציג מידע על התהליכים הפועלים במערכת, כולל המעבד והשימוש בזיכרון של כל תהליך. הוא משמש בדרך כלל כדי לנטר את הביצועים של מערכת ולזהות תהליכים שעלולים לגרום לבעיות, כגון צריכת משאבים מוגזמת או ריצה ללא הגבלת זמן.כדי

 • 31/12/2022
 • 371

 Bitwise operator - אופרטורים סיבייםאופרטורים סיביים הם קבוצה של אופרטורים הפועלים על ביטים ברמת הייצוג הבינארי שלהם. אופרטורים אלה משמשים כדי לתפעל ביטים בודדים בערך המאוחסן במשתנה.להלן האופרטורים הנפוצים ביותר בשיטת סיביות:AND (&)או (|)XOR (^)לא (~)משמר

 • 31/12/2022
 • 409

 Bit shift - הסטת סיביותבתכנות מחשב, הסטת סיביות היא פעולה סיבית שמזיזה את הביטים של מספר בינארי שמאלה או ימינה. כיוון ההעברה (שמאלה או ימין) מוגדר על ידי המפעיל שבו נעשה שימוש.לדוגמה, בשפת התכנות C, אופרטור ההזזה השמאלי (<<) משמש להזזת הסיביות של מספר בי

 • 31/12/2022
 • 394

Bind הוא כלי עזר המשמש לשיוך שם דומיין לכתובת IP. כאשר אתה מקליד שם דומיין בדפדפן אינטרנט, הדפדפן שולח בקשה לשרת Domain Name System (DNS) כדי להמיר את שם הדומיין לכתובת IP. כלי החיבור משמש לעתים קרובות כדי ליישם את שרת ה-DNS ולנהל את המיפוי בין שמות דומיי

 • 31/12/2022
 • 449

מערכת שמות דומיין (DNS) הוא פרוטוקול המאפשר למחשבים לתקשר זה עם זה דרך האינטרנט על ידי תרגום שמות מתחם הניתנים לקריאה על ידי אדם לכתובות IP מספריות.DNS הוא כמו ספרייה לאינטרנט, שעוזר לחבר שם דומיין לכתובת ה-IP של שרת שבו מאוחסן האתר. כאשר אתה מזין שם דומי

 • 31/12/2022
 • 298

 Binary search - חיפוש בינארי חיפוש בינארי הוא אלגוריתם יעיל למציאת אלמנט בתוך מערך ממוין. זה עובד על ידי חלוקה חוזרת של מרווח החיפוש לשניים ובדיקה אם האלמנט שמחפשים הוא קטן, גדול או שווה לאלמנט האמצעי של המרווח. אם האלמנט קטן מהאלמנט האמצעי, החיפוש ממשיך

 • 31/12/2022
 • 622

BeanShell הוא מתורגמן קטן וניתן להטמעה של מקור Java עם תכונות שפת סקריפטים של אובייקטים, כתוב ב-Java. זוהי שפה דינמית עם הקלדה רופפת המאפשרת לך לכתוב ולהפעיל קוד Java באופן אינטראקטיבי ולבדוק תוצאות באופן מיידי, כמו גם להגדיר ולהשתמש בפונקציות ומשתנים בסק

 • 31/12/2022
 • 358